Sabago d.o.o. (u daljem tekstu Trgovac) se obavezuje na privatnost Vaših ličnih podataka koji ce biti korišćeni isključivo u svrhe kupovine na našem web sajtu.

Sabago.rs je internet prodajno mesto Sabago d.o.o. pravnog lica. U momentu izbora načina plaćanja, sistem će dodeliti pravnom licu kupca/potrošača.

U skladu sa članom 97. Zakonom o digitalnoj imovini, poslovanje sa virtuelnim valutama na ovom internet prodajnom mestu službeno otpočinje odobrenjem za rad od strane Narodne banke Srbije koje će biti naznačeno na stranicama internet prodavnice u momentu kada opcija za plaćanje virtuelnim valutama bude dostupna prilikom završetka kupovine. Trgovac na ovom prodajnom mestu ne pruža nikakve usluge povezane sa virtuelnim valutama sve do odobrenja Narodne banke Srbije.

Prilikom pregleda proizvoda primetićete da pored svakog posebno postoji dugme “kupi”. Kada kliknte to dugme bićete obavešteni da se proizvod nalazi u Vašoj korpi. Moguće je više puta dodati isti proizvod u korpu.
U svakom trenutku omogućen Vam je pregled svih proizvoda koje želite da kupite. Jednostavnim klikom na ikonicu korpe u gornjem desnom uglu sajta otvarate stranicu na kojoj su prikazani svi proizvodi spremni za kupovinu.

Veoma lako možete obrisati proizvode iz korpe, povećati ili smanjiti broj željenih proizvoda.
Kada ste spremni da izvršite kupovinu potrebno je samo da na stranici korpa kliknete dugme “Potvrdujem sadržaj korpe”. Nakon toga je neophodno da se registrujete. Proces registracije je veoma jednostavan i od Vas zahteva samo osnovne lične podatke. Obavezujemo se na privatnost Vaših ličnih podataka koji ce biti korišćeni isključivo u svrhe kupovine na našem web sajtu.

Ukoliko ste se predomislili u vezi kupovine i želite nešto da promenite, jednostavno se možete vratiti na stranicu korpa. Posle odabira proizvoda i registracije, birate način dostave, plaćanja, proveravate da li ste ispravno uneli svoje podatke i potvrđujete kupovinu. Na taj način je Vaša porudžbina kompletirana i možete da očekujete da Vas kontaktira naš operater zadužen za internet prodaju.

Zaštita prilikom plaćanja putem internet, prilikom odabira jednog od plaćanja putem interneta, ukljčujući i virtuelnim valutama, komunikacija između vašeg računara i našeg servera u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišcenjem SSL protokola i PKI sistema. Podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Sabago d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV nije uračunat u cenu jer Trgovac nije u sistemu PDV te kao takav ne obračunava ga na računu.Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Trenutnu raspoloživost možete proveriti slanjem upita na e-mail: prodaja@sabago.rs

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekim od načina plaćanja, a bez obzira na razlog vraćanja, Trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo istom metodom plaćanja što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika u zemlji ili inostranstvu.

Kupovinom proizvoda na našem web sajtu potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišcenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Trgovac može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta ce biti povučena i bicete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili Trgovcu povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Trgovac će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Trgovac nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuce, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Privatnost

Trgovac zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Linkovi na druge sajtove

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Trgovac nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Trgovac nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Trgovac se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujuci garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Trgovac ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Sabago d.o.o. može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Trgovac se ne obavezuje da ga ažurira. Sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa Trgovac u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Trgovac, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajucih kompanija u okviru Trgovaca ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?

Organizacija odgovorna za obradu Vaših ličnih podataka je Trgovac.

Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahtev u pogledu ličnih podataka?

Imenovali smo lice i odredili kontakt adresu za zaštitu ličnih podataka koja obrađuje Vaša pitanja ili zahteve u vezi s ovom politikom ili posebnim obaveštenjem o zaštiti privatnosti, o Vašim ličnim podacima i njihovoj obradi. Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka na email: prodaja@sabago.rs i na adresu Sabago d.o.o. , MILEVE MARIĆ-AJNŠTAJN 56 ,11000 Beograd, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“.

Lične podatke prikupljaćemo na pošten, zakonit i transparentan način. Prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni. Vaše lične podatke obrađivaćemo poštujući Vaša prava da od rukovaoca možete zahtevati pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, pritužbu Povereniku kao i prava na prenosivost podataka sve u skladu sa Zakonom. Lične podatke prikupljaćemo samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom. Osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka. Vaši lični podaci čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, osim ukoliko ranije ne podnesete zahtev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu. Sprovodićemo tehničke i organizacione mere za osiguranje odgovarajućih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu Vaših ličnih podataka koje treba zaštiti. Te mere predviđaju sprečavanje bilo koje vrste neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, slučajnog ili namernog uništavanja ili slučajnog gubitka ili izmene i drugih nezakonitih oblika obrade. Davanje podataka o ličnosti u ovom slučaju nije zakonska niti ugovorna obaveza niti je neophodan uslov za zaključenje ugovora. Osiguraćemo da će Vaši lični podaci, ukoliko budu preneseni u države van Evropskog ekonomskog prostora, biti preneseni u skladu sa zakonskim propisima i prilikom prenosa biće primereno zaštićeni. Osiguraćemo prosleđivanje ličnih podataka trećim osobama i obradu od treće strane u skladu sa važećim zakonodavstvom i sa odgovarajućim ugovornim merama zaštite.

Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića: Slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtevate ispravku ili brisanje ličnih podataka. Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo Vaše lične podatke, razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahteve za garancijom i moguće zahteve.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

POLITIKA O KOLAČIĆIMA
šta su „kolačići“?

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Kolačići obezbeđuju efikasnije funkcionisanje web sajtova i stranica. Kolačići omogućavaju našem sajtu da vas prepozna i zapamti važne informacije kako bi vam korišćenje sajta bilo udobnije.

Kako bi obezbedila određene usluge na svom web sajtu, Trgovac može sarađivati sa trećim licima. Drugi oglašivači i ostale organizacije mogu koristiti svoje „kolačiće“ da bi prikupili informacije o vašim aktivnostima na našem web sajtu. Ove informacije mogu koristiti trećem licu da prikaže oglase za koje veruje da će vama biti od značaja na osnovu sadržaja koji ste gledali. Predmetni oglašivači mogu, takođe, koristiti ove informacije u cilju utvrđivanja stepena efektivnosti svojih oglasa. „Kolačiće“ trećeg lica mi ne kontrolišemo i da biste ih onemogućili ili izbrisali, molimo vas da više informacija i instrukcije za onemogućavanje potražite na web stranici relevantnog trećeg lica.

1. Kolačiće funkcionalnosti
2. Kolačiće analitike
3. Kolačiće marketinga i oglašavanja

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Prilikom svake kupovine kupac je dužan da pročita Obaveštenje o pravima i obavezama potrošača. Realizacijom kupovine u Sabago.rs kupac obavezno selektuje polje da se slaže sa Uslovima korišćenja i da je pročitao obaveštenje o pravima i obavezama potrošača, po automatizmu se sklapa ugovor na daljinu kojim se regulišu obaveze i prava Prodavca i Potrošača.

Pravo na povraćaj sredstava ukoliko trenutno nema dostupne robe koja je uredno plaćena?

Ukoliko ste platili robu koju trenutno ne možemo da isporučimo, kupac može da izabere sledeći način rešenja situacije:

  1. Uredno dostave svi ostali naručeni proizvodi i sačeka sledeću isporuku artikla koji nije isporučen kroz nekoliko dana
  2. Zatraži povrat sredstava za tu razliku u ceni artikla koji nije isporučen
  3. Od Sabaga dobije vaučer u vrednosti robe koja nije isporučena za sledeću kupovinu koju ćemo uvećati za 5% (primer – mleko u vrednosti 100 RSD koje nije isporučeno, poklonićemo Vam vaučer u vrednosti 105 RSD sa kojim ćete umanjiti cenu nabavke za sledeću kupovinu)

Ukoliko ste odabrali opciju puni povraćaj sredstava za neisporučenu robu i platili ste:

  • platili kakrticom, naplatićemo Vam samo onoliko smo isporičili, ostatak novca biće Vam oslobođeno od strane banke do maksimalno 30 dana rezervacije (Primer – kupili ste robe za 5.000RSD, artikal koji nije na stanju košta 500 RSD, naplatićemo Vam 4.500 RSD, a ostatak banka će Vam osloboditi sredstva do 30 dana što sve zavisi od banke koliko brzo oslobodi)

Ukoliko ste platili preko svog računa, sa gore navedenim primerom od 5.000RSD, razliku Vam vraćamo na račun sa kojeg je novac uplaćen.

Kupio sam 2kg paradajza i 4 kilograma luka. Dobio sam 2,1kg paradajza i 4,2 kg luka, da li ćete naplatiti više račun?

Ne, sva roba na meru koja se prethodno mora izvagati pre isporuke, trudićemo se da Vam isporučimo tačno ili nešto više od naručene količine i pri tome ne morate da brinete za račun jer nećemo Vas zadužiti više bez obzira na način plaćanja.

KAKO SE OBRAČUNAVAJU PROIZVODI NA MERU, KOMAD ILI VAKUMIRANI KOD KOJIH VARIRA TEŽINA TJ. NIJE STANDARDNA KILAŽA?

Svi proizvodi kod kojih uvek varira kilaža (na meru, komadni ili iz programa ribe i mesa) ukoliko merenje dozvoljava kilažom ćemo ići u vašu korist, tj. dobijaćete više. Kod komadnih proizvoda kao što je npr. slanina koja varira u nekim slučajevima od 250gr do 300gr, primenićemo cenu koja je prikazana na sajtu bez obzira na kilažu. Svaka narudžba koja bude sa ovakvim proizvodima, kupac će dobijate nagrade vaučere kako bi eventualno kompenzovao razliku u ceni i težini, a s tim ubrzali bi proces obrade narudžbe i dostave. Trudićemo se da budete uvek u prednosti i nadamo se da razumete.

Povredili smo Vaša autorska prava po vašem mišljenju?

Odmah nam prijavite slučaj koji smatrate kršenjem vaših autorskih prava i sadržaj će biti momentalno uklonjen nakon analize. Prijava!